Hoàn thuế GTGT (Thue VAT)


 

Lý do có luật về hoàn thuế GTGT

Thuế GTGT hay còn gọi là hoàn thuế VAT trong chính sách thuế của nhà nước ta, hoàn thuế VAT thực chất là không đánh thuế mặt hàng đó (Không phải nộp thuế mặt hàng đó) Thuế VAT 0% tuy nhiên trước khi loại mặt hàng đó được xuất ra khỏi kho thì vẫn phải xuất hoá đơn bán sau đó sẽ được khấu trừ và hoàn trả lại cho người bán. Nói tòm lại có thể hiểu thế này.

hoan thue gtgt cần những thủ tục gì, việc hoan thuê gtgt cho nguoi nuoc ngoai co quan nào cap

Khách hàng cần hoan thue gtgt hãy liên hệ với công ty thuê Tam Viet

Thuế VAT có phải là thuế gtgt?

Thuế VAT chính là có xem xét thuế VAT cho mặt hàng đó, nhưng áp dụng bằng 0% chính là chính sách ưu đãi cho mặt hàng này trong khoảng 1 thời gian nào đó phù hợp với yêu cầu của xã hội mà nhà nước cần quan tâm, nếu không đánh thuế mặt hàng đó, thì có nghĩa là : luật đã quy định mặt hàng đó không phải chịu thuế. (thuế xuất bằng không) “=0”, thì có nghĩa là măt hàng này phải chịu thuế VAT nhưng tạm thời mặt hàng này khuyến khích sản xuất, xuất nhâp khẩu hoặc khuyến khích tiêu dùng nên tạm thời chưa thu, để đến khi đạt đến một thời điểm nào đó thì nhà nứoc sẽ thu tăng hoặc giảm hoặc bằng không % là để cho Chính Phủ quy định mà Quốc Hội không phải sửa luật. chính phủ là cơ quan hành chính làm việc theo ngày và giờ hành chính điều chỉnh mức thuế suất sẽ linh động và kịp thời hơn là Quốc hội, vì Quốc hội 1 năm chỉ họp 2 lần và nếu cứ chờ để sửa đổi luật thì không đáp ứng nhu cầu của xã hội, chính vì vậy mà quốc hội giao quyền cho chính phủ ban hành và điều chỉnh khung thuế suất nhưng mặt hàng mà quốc hội đã ban hành phải chịu thuế VAT

Vậy dịch vụ hoàn thuế GTGT là thế nào?

Hoàn thuế GTGT (hoàn thuế VAT) là dịch vụ do các công ty kế toán, công ty kiểm toán và các dịch vụ về thuế khác, họ hiểu về luật thuế, lắm vững về luật thuế, về các luật hoá đơn, chứng từ, và hàng loạt các vấn đề tế nhị khác, đứng ra làm các hồ sơ, thủ tục để hoàn thuế này lại cho các doanh nghiệp mà có xuất mặt hàng này được hoàn thuế
Vậy trên thực tế hoàn thuế GTGT chỉ là lấy về cái khoản tiền mà hàng hoá đó được miễn trừ thuế trong thời điểm đó mà thôi.

Hỏi đáp ‘Vụ Pháp Chế” về luật hoàn thuế GTGT

Hỏi đáp về Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Câu 1: Việc xem xét hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa mua tại Việt Nam được thực hiện ở những cửa khẩu nào?
Trả lời:
Việc xem xét hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa mua tại Việt Nam được thực hiện tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Người nào thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh?

Người nước ngoài thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh là người:
– Có hộ chiếu mang theo không phải là hộ chiếu do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
– Không phải là thành viên của tổ bay trên các chuyến bay xuất cảnh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Hàng hóa nào được xem xét hoàn thuế GTGT?

Hàng hóa được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
– Là hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, chưa qua sử dụng và được phép mang lên tàu bay theo quy định của pháp luật về an ninh, an toàn hàng không;
– Hàng hóa không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc Danh mục hàng hóa hạn chế xuất khẩu;
– Có hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế do cơ sở kinh doanh được Bộ Tài chính lựa chọn tham gia thực hiện thí điểm phát hành trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày người mang theo hàng hóa xuất cảnh trở về trước;
– Trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế mua tại 01 (một) cửa hàng trong 01 (một) ngày (kể cả cộng gộp nhiều hóa đơn mua hàng trong cùng 01 ngày tại 01 cửa hàng) tối thiểu từ 02 (hai) triệu đồng trở lên.

Địa điểm trả tiền hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài được đặt ở đâu trong sân bay?

Địa điểm trả tiền hoàn thuế GTGT được đặt trong khu vực cách ly Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cần lưu ý những gì khi mua hàng hóa để được xem xét hoàn thuế gtgt

Để được hoàn thuế GTGT, khi mua hàng, người mua hàng phải:
– Mang theo hộ chiếu (bản chính) để xuất trình cho cơ sở kinh doanh được Bộ Tài chính lựa chọn thực hiện tham gia thí điểm;
– Đề nghị cơ sở bán hàng cấp hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế phải ghi đầy đủ các nội dung phải thể hiện trên hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính đối với hàng hóa dự kiến mang theo khi xuất cảnh.
– Người nước ngoài có trách nhiệm ghi đầy đủ những nội dung phải kê khai trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế theo quy định của Bộ Tài chính.

Cơ quan nào thực hiện hoàn trả tiền thuế GTGT cho người nước ngoài

Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế trả tiền hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

Khi mua hàng tại cơ sở kinh doanh được lựa chọn thực hiện thí điểm hoàn thuế GTGT, để được cấp hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, người nước ngoài phải xuất trình những giấy tờ gì

Người nước ngoài mua hàng tại cơ sở kinh doanh được lựa chọn thực hiện thí điểm hoàn thuế GTGT phải xuất trình hộ chiếu (bản chính) để được các cửa hàng này cấp hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT đới với hàng hóa mang theo khi xuất cảnh.

Muốn được hoàn thuế GTGT thì trước khi làm thủ tục gửi hành lý và lấy thẻ lên tàu bay, người xuất cảnh phải làm gì

– Trước khi làm thủ tục gửi hành lý và lấy thẻ lên tàu bay, tại khu vực làm thủ tục gửi hành lý và thẻ lên tàu bay của sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để được hoàn thuế GTGT người nước ngoài phải xuất trình với cơ quan hải quan:
+ Hộ chiếu (bản chính);
+ Hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, do cơ sở kinh doanh được Bộ Tài chính lựa chọn tham gia thực hiện thí điểm phát hành trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày người mang theo hàng hóa xuất cảnh trở về trước;
+ Hàng hóa thực tế mang theo khi xuất cảnh đề nghị được hoàn thuế.
– Cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ và hàng hóa thực tế mang theo khi xuất cảnh của người nước ngoài, công chức hải quan ký xác nhận và đóng dấu “đã kiểm tra” vào hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và trả lại cho người nước ngoài xuất cảnh.

Thủ tục trả tiền hoàn thuế GTGT được thực hiện như thế nào

– Trước khi lên tàu bay xuất cảnh ra nước ngoài, tại khu vực cách ly sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, người nước ngoài phải xuất trình với ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế các hồ sơ:
+ Hộ chiếu (bản chính);
+ Thẻ lên tàu bay của chuyến bay xuất cảnh ra nước ngoài (bản chính);
+ Hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế do cơ sở kinh doanh được Bộ Tài chính lựa chọn tham gia thực hiện thí điểm phát hành có xác nhận, đóng dấu “đã kiểm tra” của cơ quan hải quan (bản chính)
– Ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế sau khi kiểm tra các hồ sơ theo quy định nêu trên, thu lại hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế (bản chính) và làm thủ tục trả tiền hoàn thuế cho người nước ngoài.

Tiền thuế GTGT được hoàn để trả cho người nước ngoài được xác định như thế nào

Số tiền thuế GTGT được hoàn để trả cho người nước ngoài được xác định như sau:
Số tiền thuế được hoàn để trả cho người nước ngoài = Tổng số tiền thuế GTGT phải hoàn trừ (-) phí dịch vụ hoàn thuế.
Trong đó:
– Tổng số thuế GTGT phải hoàn là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế của hàng hóa thực tế người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh đã được cơ quan hải quan kiểm tra, xác nhận;
– Phí dịch vụ hoàn thuế được xác định tối đa không quá 15% trên tổng số tiền thuế GTGT phải hoàn, do ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế thu để trang trải các chi phí phục vụ việc hoàn trả tiền thuế.

Tiền thuế GTGT được trả bằng đơn vị tiền tệ nào?

Tiền hoàn thuế được trả bằng tiền mặt. Đồng tiền hoàn thuế là đồng Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài yêu cầu trả bằng ngoại tệ thì tính quy đổi tiền hoàn thuế từ đồng Việt Nam sang ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại được lựa chọn làm đại lý hoàn thuế niêm yết tại thời điểm trả tiền hoàn thuế.

Khi bán hàng cho khách nước ngoài cơ sở kinh doanh được lựa chọn thực hiện thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam có trách nhiệm gì?

Khi bán hàng cho khách nước ngoài cơ sở kinh doanh được lựa chọn thực hiện thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam phải có trách nhiệm như sau:
– Yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu bản chính;
– Cấp hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài, trong đó ghi đầy đủ các nội dung thể hiện trên hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính đối với hàng hóa dự kiến mang theo khi xuất cảnh.

Việc xử lý vi phạm đối với việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài thực hiện như thế nào?

– Tổ chức, cá nhân có hành vi khai sai làm tăng số thuế được hoàn hoặc có hành vi gian lận, trốn thuế thì tùy thuộc theo mức độ, hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
– Tổ chức, cá nhân làm thiệt hại đến số tiền được hoàn thuế của người nước ngoài theo quy định tại Quyết định này thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra và tùy theo mức độ, hành vi sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian thí điểm hoàn thuế GTGT được thực hiện khi nào?

Thời gian thí điểm hoàn thuế GTGT theo quy định tại Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Advertisements

3 Responses to Hoàn thuế GTGT (Thue VAT)

 1. Nhờ tư vấn hoàn thuế giá trị gia tang GTGT, Vấn đề hoàn thuế, gần đây được xem là một vấn đề nhậy cảm, Vấn đề của công ty chúng tôi về các thủ tục này xem ra rất yếu kém, nhờ công ty có kinh nghiệm có chuyên môn tận tình tư vấn
  https://www.facebook.com/pages/Hoan-thue-gtgt/125267150986569

 2. Hoàn thuế giá trị gia tang (VAT) Sau đây gọi tắt lfa hoan thue GTGT, theo quyết định gần đây của tông cục thuế về các trường hợp được hoàn thuế thì sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế gtgt cho doanh nghiệp được hoàn thuế, nhằm đem lại nguồn vốn hữu ích, tootys nhất có thể cho doanh nghiệp, đưa nó trở lại vòng quay của thị trường, theo chính sách mới này, thì doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGt trước và cục thuế sẽ kiểm tra sau. xin thong báo!
  Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào có nhu cầu về hoàn thuế GTGT hay lien hệ với Công ty để chúng tôi tư vấn, http://www.kiemtoan-congtykiemtoan.com/

 3. mypham nói:

  Hoàn thuế giá trị gia tang (VAT) Sau đây gọi tắt lfa hoan thue GTGT, theo quyết định gần đây của tông cục thuế về các trường hợp được hoàn thuế thì sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế gtgt cho doanh nghiệp được hoàn thuế, nhằm đem lại nguồn vốn hữu ích, tootys nhất có thể cho doanh nghiệp, đưa nó trở lại vòng quay của thị trường, theo chính sách mới này, thì doanh nghiệp sẽ được hoàn thuế GTGt trước và cục thuế sẽ kiểm tra sau. xin thong báo!
  Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào có nhu cầu về hoàn thuế GTGT hay lien hệ với Công ty để chúng tôi tư vấn, http://www.kiemtoan-congtykiemtoan.com/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s