Category Archives: Chữ ký số

Đăng ký chữ ký số, thủ tục đăng ký chữ ký điện tử, công ty đăng ký chữ ký điện tử

Dịch vụ chữ ký số tại Hà Nội

https://hoanthuegtgt.wordpress.com/chu-ky-so/chu-ky-dien-tu/ Một chữ ký số (không nên nhầm lẫn với một giấy chứng nhận kỹ thuật số ) là một chữ ký điện tử có thể được sử dụng để xác nhận danh tính của người gửi tin nhắn hoặc … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Chữ ký số, Chữ ký điện tử, dịch vụ đăng ký chữ ký số | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Dịch vụ đăng ký chữ ký điện tử

Để chống lại tình huống này, một hệ thống xác thực có thể được thiết lập giữa các ứng dụng của người sử dụng (xử lý văn bản, ứng dụng email, vv) và các ứng dụng ký. Ý tưởng chung … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Chữ ký số, Chữ ký điện tử | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cài phần mềm đăng ký chữ ký số

Các trình tự thủ tục để doanh nghiệp đăng ký chữ ký số – Một vấn đề về đăng ký chữ ký số. Chủ yếu là các doanh nghiệp có năng lực về vấn thông ti mạng. và được đăng … Tiếp tục đọc

Bình chọn

Đăng tải tại Chữ ký số, Chữ ký điện tử | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?